täzelikler_inside_bannner

Weterinariýa ultrases enjamynyň esasy ornaşdyrylmagy

Weterinariýa B-ultrases düwünçegiň durmuşyna we ölümine takyk gözegçilik edip biler.B-ultrases barlagy diňe bir suratlary däl, ýürek urşunyň diagrammalaryny hem görkezip biler.Dokuma zeper ýetmezden we radiasiýa howpy bolmazdan kliniki anyklaýyş usuly bolup, haýwanlaryň göwreliligini 100% anyklap bilýär.

Weterinariýa B-ultrases düwünçegiň durmuşyna we ölümine takyk gözegçilik edip biler.B-ultrases barlagy diňe bir suratlary däl, ýürek urşunyň diagrammalaryny hem görkezip biler.Dokuma zeper ýetmezden we radiasiýa howpy bolmazdan kliniki anyklaýyş usuly bolup, haýwanlaryň göwreliligini 100% anyklap bilýär.Şol bir wagtyň özünde düwünçegiň ösüşini, ýatgy kesellerini anyklamagy we ş.m. kesgitläp bilýär. Köp daýhanlarda we iri öri meýdanlarynda giňden ýaýrady.Barha köp daýhan, ýüze çykarmak üçin B-ultrases barlagynyň ulanylmagyna-da üns berip başlady.
BTS-N35 göçme weterinariýa B ultrases barlagy, doňuzlar, mallar, goýunlar we beýleki haýwanlar göwreliligi, ýatgy kesellerini we beýleki funksiýalary anyklamak üçin amatly.
B weterinariýa maşynynyň artykmaçlyklary:
1. 5,6 dýuýmlyk ultra-arassa displeý ulanyp, gözegçilik has takyk.
2. Iki sany uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyrylan, batareýanyň ömri aladasy bilen hoşlaşyň.
3. 4.0 konweks massiw zondy, janköýer şekilli skaner meýdany has giňdir.
4. Telewizora we kompýutere birikdirip boljak USB interfeýsini goldaň.


Iş wagty: 13-2023-nji maý