• önüm_banner_1
  • önüm_banner_2

Doňuzlary ulanmak üçin arkaýyn / ultrases enjamy

“Eaceni” -niň esasy önümleri, haýwanlary skanerlemek, şol sanda arassa et we arka galyňlygy detektory.Doňuzlar üçin arkaýyn galyňlygy kesgitleýjimiz ýokary takyklygy we hili üçin wasp edilýär. Süýji ultrases enjamy pes intensiwlikli, ýokary ýygylykly ses tolkunlaryny öndürip işleýär.Synag, dokumadan böküp barýarka bu ses tolkunlaryny alýar.Süňk ýaly gaty zatlar gaty az ses tolkunlaryny siňdirýär we iň köp gaýtalanýar we ak jisimler ýaly görünýär.Göwreliligi anyklamak üçin weterinariýa göçme ultrases barlagy bilen ekişleri çuňňur aralaşmagy we giň meýdany talap edýär, bu sektor geçirijileriniň göwrelilik diagnozynda meşhurlygyny düşündirýär.Has giň meýdan, göwrelilik diagnozyny ekmek üçin peýdalydyr, sebäbi ösýän düwünçege göni göz aýlamagy talap etmeýär.