Içerki_banner

Hormat

Hormat

Satuw-öndüriji üçin göçme ultrases birligi-ultrases ses skaneri
“Eaceni” göçme ultrases ses skaner öndürijisidir.Göçme ultrases enjamlaryny dizaýn edýäris we öndürýäris.Şol bir wagtyň özünde ultrases barlagy hem satylýar.Eaceni maşgalasyndaky her bir adam, has gowulaşdyrmak üçin gündelik işine we dolandyrylyşyna doly gatnaşýar.Biz jogapkärçiligi bilelikde alýarys, ýöne üstünlikleri bilelikde paýlaşýarys.Bular biz hakda hormatly şahadatnamalar.

bm44y-djm4sssi-002

lSC-Q-2023-2610-R-20230221153000Q

şahadatnama (1)

Intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

şahadatnama (4)

CE şahadatnamasy

şahadatnama (2)

Daş görnüşi patent şahadatnamasy

şahadatnama (3)

Söwda belligini hasaba alyş şahadatnamasy