• önüm_banner_1
 • önüm_banner_2

Agyr goýunlaryny ulanmak üçin ultrases enjamy

Näme üçin weterinar lukmanlaryna elde göterilýän ultrases barlagy gerek?Içerki ultrases barlagyny ulanýan weterinar lukmanlary has takyk we öz wagtynda diagnoz goýýarlar, netijede has çalt bejergi alýarlar.Weterinar lukmanlary elde göterilen weterinariýa ultrases barlagyny ulanyp, hassalary wagtynda skanirläp bilerler, ýagny haýwanlary başga klinika ugratmaly däldirler.Weterinar lukmanlary elde göterilen weterinariýa ultrases barlagyny ulanyp, hassalary wagtynda skanirläp bilerler, ýagny haýwanlary başga klinika ugratmaly däldirler.“Eaceni Handheld Ultrases” düwmä esaslanýan çylşyrymly düwmeleriň köpüsini aňsatlaşdyrýar.Enjam mikrokompýuter we sanly skaner öwrüji tarapyndan dolandyrylýar, şeýle hem wideo printerine ýa-da wideo enjamyna baglanyşygy bar.El bilen işleýän ultrases ses gurluşynyň reaktiw şekilli jaýy, çykýan diagnoz üçin amatly. Eger ýaňy öz ultrases ulgamyňyzy işe girizýän bolsaňyz ýa-da isleýän bolsaňyz, Eaceni hökman ýol.Galamlaryňyza seretseňizem satyn alan ilkinji enjamyňyz bolmaly.“Eaceni Handheld Ultrases” gaty arzan.Suratyň hili ajaýyp, özüňizi düzmek aňsat.

 • 8000AV elde göterilen ultrases barlagy haýwanlaryň göwreliligini barlamak weterinariýa enjamy

  8000AV elde göterilen ultrases barlagy haýwanlaryň göwreliligini barlamak weterinariýa enjamy

  Eaceni 8000AV elde göterilen ultrases sesli göwrelilik maşynynyň göwrümi kiçi, ýöne işleýşi we aýratynlyklary boýunça uly.Ultrases sesli göwrelilik enjamy mikrokompýuter dolandyryşy we sanly skaner öwrüji (DSC), uly dinamiki giň zolakly pes sesli güýçlendiriji, logarifmiki gysyş, dinamiki süzgüç, gyrasy güýçlendirmek we ş.m. ýaly tehnologiýalary kabul edýär, düşnükli, durnukly we ýokary çözgütli şekilleri üpjün etmek üçin. , haýwanlaryň göwreliligi nokadynda islendik wagt, islendik ýerde, haýwan hassahanasynda, hatda daşarda-da tapawudy ýok.

 • 8000AV göwrelilik synag guraly haýwanlary elde göterilýän ultrases barlagy

  8000AV göwrelilik synag guraly haýwanlary elde göterilýän ultrases barlagy

  Eaceni 8000AV göwrelilik synag guraly haýwanlary elde göterilen ultrases enjamy, kiçijik ultrases enjamy, ýöne işleýşi we aýratynlyklary boýunça uly.Weterinariýa ultrases enjamlary mikrokompýuter dolandyryşy we sanly skaner öwrüji (DSC), uly dinamiki giň zolakly pes sesli güýçlendiriji, logarifmiki gysyş, dinamiki süzgüç, gyralary güýçlendirmek we ş.m. ýaly tehnologiýalary kabul edýär, düşnükli, durnukly we ýokary çözgütli şekilleri üpjün etmek üçin.

 • It pişigi ownuk haýwanlar weterinariýasy üçin 8000AV palmtop ultrases enjamy

  It pişigi ownuk haýwanlar weterinariýasy üçin 8000AV palmtop ultrases enjamy

  Canine Ultrases enjamy, mikrokompýuter dolandyryşy we sanly skaner öwrüji (DSC), uly dinamiki giň zolakly pes sesli güýçlendiriji, logarifmiki gysyş, dinamiki süzgüç, gyrasy güýçlendirmek we ş.m. ýaly tehnologiýalary kabul edýär, düşnükli, durnukly we ýokary çözgütli şekilleri üpjün etmek üçin.
  Mini göçme ultrases barlagy pişikler, itler we beýleki ownuk haýwanlar üçin amatlydyr.
  Üns bermegiňizi haýyş edýäris cattle Mallar, atlar, düýeler, deňiz we sygyrlar üçin konweks zondy däl-de, gönüburçly zond gerek. Bu özbaşdak kine ultrases enjamy, ykjam enjamlaryň işlemegi üçin programmalara bil baglamaýar.

 • Haýwanlary ulanmak üçin 7000AV göçme ultrases enjamy, goýun aty

  Haýwanlary ulanmak üçin 7000AV göçme ultrases enjamy, goýun aty

  Enjam mikrokompýuter dolandyryşy we sanly skaner öwrüji (DSC), uly dinamiki giň zolakly pes sesli güýçlendiriji, logarifmiki gysyş, dinamiki süzgüç, gyralary güýçlendirmek we ş.m. ýaly tehnologiýalary kabul edýär, düşnükli, durnukly we ýokary çözgütli şekilleri üpjün etmek üçin.

 • 7000AV elde göterilen ultrases enjamy haýwanlaryň göwrelilik synagyny ulanmak

  7000AV elde göterilen ultrases enjamy haýwanlaryň göwrelilik synagyny ulanmak

  Enjam mikrokompýuter dolandyryşy we sanly skaner öwrüji (DSC), uly dinamiki giň zolakly pes sesli güýçlendiriji, logarifmiki gysyş, dinamiki süzgüç, gyralary güýçlendirmek we ş.m. ýaly tehnologiýalary kabul edýär, düşnükli, durnukly we ýokary çözgütli şekilleri üpjün etmek üçin.

 • Doňuz it pişigi üçin 7000AV palmtop ultrases enjamy weterinariýa ulanýar

  Doňuz it pişigi üçin 7000AV palmtop ultrases enjamy weterinariýa ulanýar

  Haýwanlaryň ultrases barlagy, mikrokompýuter dolandyryşy we sanly skaner öwrüji (DSC), uly dinamiki giň zolakly pes sesli güýçlendiriji, logarifmiki gysyş, dinamiki süzgüç, gyrasy güýçlendirmek we ş.m. ýaly tehnologiýalary kabul edýär, düşnükli, durnukly we ýokary çözgütli şekilleri üpjün etmek üçin.