banner-önüm-7000AV
banner-önüm-8000AV
banner-önüm-M56
 • Haýwanlary ulanmak üçin 7000AV göçme ultrases enjamy, goýun aty

  7000AV

  Haýwanlar üçin 7000AV göçme ultrases enjamy ...

 • It pişigi ownuk haýwanlar weterinariýasy üçin 8000AV palmtop ultrases enjamy

  8000AV

  It pişigi üçin 8000AV palmtop ultrases enjamy ...

 • Doňuz it pişigi üçin 7000AV palmtop ultrases enjamy weterinariýa ulanýar

  7000AV

  Doňuz iti üçin 7000AV palmtop ultrases enjamy ...

 • 8000AV elde göterilen ultrases barlagy haýwanlaryň göwreliligini barlamak weterinariýa enjamy

  8000AV

  8000AV elde göterilen ultrases ses maşynynyň göwreli ...

 • BF19 göçme arka galyňlygy barlaýjy doňuzlar täze dizaýny ulanýar

  BF19

  BF19 göçme arka görnüşli galyňlygy barlaýjy doňuz ...

 • M56-N göwreli synag, göçme ultrases sesli weterinariýa metal şekilli

  M56-N

  M56-N göwreli synag göçme ultrases enjamy ...

 • M56 Doňuz göwreli weterinariýa üçin elde göterilen ultrases barlagy

  M56

  M56 Weterinariýa üçin elde göterilýän ultrases barlagy ...

 • M50 Weterinariýa üçin göwreli synag enjamy üçin elde göterilýän ultrases enjamy

  M50

  M50 Weterinariýa üçin elde göterilen ultrases enjamy ...

ÖNÜMLER MERKEZI

Önüm merkezi

Weterinariýa göçme elde göterilýän ultrases enjamy-Wet gurallary

Agyr goýunlaryny ulanmak üçin ultrases enjamy
Agyr goýunlaryny ulanmak üçin ultrases enjamy
Doňuzlary ulanmak üçin arkaýyn / ultrases enjamy
Doňuzlary ulanmak üçin arkaýyn / ultrases enjamy
KOREBIR GÖR. .N

Biz hakda

BIZ hakda

CHENGDU EACENI

2006-njy ýylyň sentýabr aýynda döredilen we çengduda ýerleşýän eaceni elde göterilýän ultrases enjamy weterinariýa gurallarynda ýöriteleşen täze ýokary tehnologiýaly kärhana.“Tehnologiýa innowasiýalary we ajaýyp hyzmatlar arkaly saglygy goraýyşy gowulandyrmak” borjumyzy berk ýerine ýetirip, ultrases barlagy we lukmançylyk şekillendiriş ulgamlaryndaky täzeliklere bagyşlanýarys.

KOREBIR GÖR. .N
 • Döredildi
 • +
  Tehniki işgärler
 • +
  Patent
 • +
  Devolop önümi

Üstünliklerimiz

ÜPJÜNÇILIKLERI

“Eaceni” saglygy goraýyşda öňdebaryjy marka.Biz weterinariýa ultrases enjamyny öndüriji.Weterinariýa ultrases sesini satyn almaly bolsaňyz, az mukdarda pul üçin ýokary hilli weterinariýa ultrasesini nädip almalydygy bilen gyzyklanmalysyňyz.

 • Tejribe

  Tejribe

  A. El bilen ultrases enjamyny üpjün etmekde 15 ýyldan gowrak tejribe.
  B. Tejribeli tehniki we dolandyryş işgärlerini işleýär.

  has giňişleýin gör
 • Hil

  Hil

  A. highokary tehniki mümkinçilikleri görkezýär.
  B. Ösüşi we önümçiligi birleşdirýär
  içerde.
  C. Gowşak hil.

  has giňişleýin gör
 • Hyzmatlar

  Hyzmatlar

  A. Bäsdeşlik bahalary we gowy eltip bermek üçin.
  B. Aýratyn çözgütler üçin önümi özleşdirmek.
  C. Jogapkärçilikli goldaw.

  has giňişleýin gör

Habar merkezi

HABAR MERKEZI

Ultrasonografiýanyň maldarçylykdaky orny

Ultrasonografiýanyň H haýwanlarda tutýan orny ...

has giňişleýin gör
Maldarçylykda netijeliligiň ösüşi

Haýwanlarda netijeliligiň ösüşi ...

has giňişleýin gör
Weterinariýa ultrases enjamlarynda gazanylan üstünlikler: Haýwanlara ideg we diagnostika güýçlendirmek

Weterinariýa ultrases barlagynda öňe gidişlikler ...

has giňişleýin gör
Haýwanlara ideg etmekde weterinariýa ultrases enjamlarynyň ulanylyşy

Weterinariýa Ultrasounyň ulanylyşy ...

has giňişleýin gör
Weterinariýa ultrases enjamynyň esasy ornaşdyrylmagy

Weterinariýa ultrasesleriniň esasy tanyşdyrylyşy ...

Weterinariýa B-ultrases düwünçegiň durmuşyna we ölümine takyk gözegçilik edip biler.B-ultrases barlagy diňe bir suratlary däl, ýürek urşunyň diagrammalaryny hem görkezip biler.Dokuma zeper ýetmezden we radiasiýa howpy bolmazdan kliniki anyklaýyş usuly bolup, haýwanlaryň göwreliligini 100% anyklap bilýär.

has giňişleýin gör

Wideo

Wideo