Içerki_banner

Biz hakda

pic_22sss

Kompaniýa esaslandyryldy2006
.09

Göwrelilik öndüriji üçin weterinariýa gurallary-ultrases enjamy.

2006-njy ýylyň sentýabr aýynda esaslandyrylan we Çengduda ýerleşýän Eaceni, lukmançylyk enjamlary, önümçilik we satuw boýunça ýöriteleşdirilen täze ýokary tehnologiýaly kärhana."Tehnologiýa innowasiýalary we ajaýyp hyzmatlar arkaly saglygy goraýyşy gowulandyrmak" borjumyzy berk ýerine ýetirip, ultrases barlagy we lukmançylyk şekillendiriş ulgamlaryndaky täzeliklere bagyşlanýarys.

Täzeliklere esaslanan we zerurlyklarymyzdan we müşderilerimiziň ynamyndan ruhlanan Eaceni, häzirki wagtda saglygy goraýyş hyzmatlaryny elýeterli we bütin dünýäde elýeterli edip, lukmançylyk pudagynda bäsdeşlik markasy bolmak ugrundaky ýoluny ýakýar.

axn47-nam91

Görüş

Lukmançylyk saglygy goraýyş pudagynda bäsdeşlik markasy bolmak.

aa2rt-n6ed5

MISSION

Tehnologiýa innowasiýalary we ajaýyp hyzmat arkaly saglygy goraýyşy gowulandyrmak.

adh62-662g9

Esasy gymmatlyk

Agzybirlik we innowasiýa Birmeňzeş paýlaşmak we paýlaşmak Täzeçillik ösüşiň hereketlendiriji güýji.

ajoaz-5s3kw

IDEA

Biz jogapkärçiligi bilelikde alýarys, ýöne üstünlikleri bilelikde paýlaşýarys.

Häzirki wagtda “Eaceni” -niň önümini we hyzmatyny köp şäherlerde we sebitlerde tapyp bilersiňiz."Müşderi ilki" every her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň ýokary hilli we oýlanyşykly hyzmatlary üpjün edýäris.

Häzirki wagtda bizde 10-dan gowrak garaşsyz gözleg we taslama bar we her ýyl 5000-den gowrak önümçilik kuwwatyna ýetdik.Weterinariýa Palmtop Sanly B-Ultrasoniki anyklaýyş enjamymyz, ýokary hilli, durnukly öndürijiligi we amatly bahasy üçin ultrases şöhlelendiriş diagnozynda uly meşhurlyga eýe.

wKj0iWJ8vpGASr8cAAAGVNhU5fM948

Hil barlagy

Hil, adatça, müşderileriň ynamynyň gözbaşydyr.“Eaceni” önümiň hiline hemişe birinji orunda durýar.Bizde 3 önüm çyzgysy bar we her proses berk hil ulgamyna geçýär.Indi, IS09001 / 13485 şahadatnamasyny aldyk we CE markasyny arassalamak gün tertibimize girizildi.

Hyzmatymyz

Bejerişiň hilini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, hyzmat etmek tagallalaryny güýçlendirýäris.Eaceni, tehniki görkezmäniň goldawy bilen 2 ýyllyk kepillik we mugt hyzmat etmegi wada berýär.